ماهیگیری -


ماهیگیری

ریسه سه تایی ساده یکی از پراستفاده ترین ریسه های ماهیگیری ساحلی در دنیاست. یک ریسه ساده و در عین حال کارآمد. در این ریسه طول تمام انشعاب ها به غیر از یک به یک اندازه است و تماما باید با هرزه گرد های ۳ راهی استفاده گردد. این ریسه برای رنجهای نزدیک و کوتاه […]

مشخصات کلی خانواده کوتر ماهیان (Sphyraenidae): بارا کودا ها به ماهی جت یا جت ماهی نیز در جنوب کشور ما معروفند. نام فارسی: کوتر ماهیان (kootr)، باراکودا خصوصیات زیستی خانواده کوتر ماهیان : – ساکن مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری اقیانوسهای هند، اطلس و آرام. – بدن کشیده، نیمه استوانه ای، دوکی شکل با سر […]

وسایل مورد نیاز : کوسهمن شخصا عقیده دارم که یک ماهیگیر بهتر است بهترین وسیله ها را داشته باشد و نه ارزانترین آنها را ، چون یک بار ارزان خریدن در این نوع ماهیگیری مساوی از دست دادن یک ماهی بزرگ و شکستن و یا خرابی وسیله شماست.  و مطلب دیگر اینکه ما در صید […]