سخنان بزرگان -


سخنان بزرگان

در بیداری لحظه ها پیکرم کنار نهر خروشان لغزید. مرغی روشن فرود آمد و لبخند گیج مرا برچید و پرید. ابری پیدا شد و بخار سرکشم را در شتاب شفافش نوشید. نسیمی برهنه و بی پایان سرکرد و خطوط چهره ام را آشفت و گذشت. درختی تابان پیکرم را در ریشه ی سیاهش بلعید. طوفانی […]

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . […]

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه‌ای! گفتمش احوال عمرم را بگو این عمر چیست ؟ گفت یا برق است یا باد است یا افسانه‌ای! گفتمش اینها که می بینی چرا دل بسته اند؟ گفت یا خوابند یا مستند […]

چیزی با چیزی بهتر از حلم با علم، در نیامیزد. تمامی کمال در فهم در دین، صبر بر ناگواری و اندازه نگه داشتن در مخارج زندگی است. در هر قضای الهی برای مؤمن خیری نهفته است. هر آن کس که ظاهرش بر باطنش بچربد، میزان عملش سبک باشد. دانشمندی که از علمش استفاده شود، بهتر […]

به چیزی که بدون آن هم زندگی میسر است، ارزش مده.((اریسیتپوس)) مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است.((جان اولیورهاینر)) وقتی در زندگی به داشته هایمان فکر می کنیم، خود را خوشبخت و زمانی که به نداشته می اندیشیم، خود را بدبخت […]

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود . علت ناراحتی اش را پرسید . شخص پاسخ داد : در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم . سلام کردم. جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی […]

وقتی سخن از اوست قلم از حرکت می ایستد وقلب فریاد میزند . پس تنها از زبان خودش باید گفت که هر اقدام دیگری تنها و تنها از تاثیر کلام می کاهد. در این گزارش شما را با چند پند اقتصادی از امام رضا (ع) آشنا می کنیم. ۱-پرهیز از گداپروری کمک به یک فرد […]

از سخنان افلاطون است که: آن کس که هنگام خشنودی از تو، تو را به آن زیبایی که در تو نیست مدح گوید، هنگام خشم بر تو، تو را به قبیحی که در تو نیست، نکوهش خواهد کرد.

اسلام بر خلاف مذاهب دیگری که توجیه کننده ی فقر را مناسبات زندگی اجتماعی میدانند، بزرگترین آموزش یافته ی مکتبش ابوذر میگوید: “وقتی فقر وارد خانه ای میشود، دین از درب دیگر خارج میشود” و یا پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) که بنیانگذار مکتبی است که همه ما مسلمانان به آن اعتقاد راسخ داریم چه […]

۱) “به تصور خود بیشتر از علم اهمیت دهید” با تصور میتوان به آینده رفت و جهانی جدید خلق کرد اما با علم همیشه در محدودیت هستی. ۲) “خداوند هیچوقت چیزی را بر مبنای شانس قرار نداده است پس به شانست    توجه نکن. ۳) این مهم نیست که سوال پرسیدن رو متوقف کنیم چراکه کنجکاوی […]