قیمت لپ تاپ -


قیمت لپ تاپ

تاریخ ارسال : ۸ شهریور, ۱۳۹۳ | طبقه بندی : رایانه و فن آوری اطلاعات
شما اینجا هستید :
th
این قیمت ها برای لپ تاپ های دارای گارانتی در بازار می باشد
همانطور که از نام آنها پیداست، این لپ تاپ ها، مدل هایی هستند که با هدف جذب خریداران کم بودجه طراحی شده اند و برای کسانیکه نیاز دارند با پرداخت هزینه کم یک کامپیوتر ابتدایی داشته باشند مناسب است. به تعریف ما، لپ تاپ های با قیمت کمتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان در این دسته قرار می گیرند. اما شما می توانید در حدود قیمت ۸۰۰،۰۰۰ تومان تا ۹۰۰،۰۰۰ تومان هم گزینه های خوبی را برای انتخاب پیدا کنید.
 

ASUS
۱,۷۳۰,۰۰۰ LD-i5-4-500-1G
۱,۳۳۰,۰۰۰ Asus-XSeries-X200MA-Quad-2-500
۲,۱۳۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X450LD-i5-8-1T-2G
۱,۷۶۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X552LD-i5-4-500-1G
۱,۷۵۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X550LD-i3-4-750-2G
۱,۶۲۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X552CL-i3-4-500-1G
۱,۷۷۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X550LD-i3-4-1T-2G
۱,۹۸۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X550LD-i5-4-750-2G
۲,۰۸۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X550LD-i5-6-1T-2G
۱,۰۶۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500
۱,۴۲۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G
۱,۵۴۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X450CC-2117-4-750-2G
۱,۰۴۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500
۱,۸۰۰,۰۰۰ Asus-Sseries-S300-i3-4-500-Win8
ACER
۱,۳۸۰,۰۰۰ Acer-E5-571G-i3-4-500-1G
۱,۴۳۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-572-i3-4-1T-2G
۱,۰۹۰,۰۰۰ Acer-Aspire-V5-123-2100-2-500-512M
۱,۶۱۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G
۹۶۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-532-2815-2-500
۲,۰۵۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-572-i7-4-750-2G
۱,۵۱۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G
۱,۷۰۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G
۲,۰۹۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-572-i7-8-1T-2G
۱,۴۵۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-570-i3-4-500
۱,۳۴۰,۰۰۰ Acer-Aspire-E1-571G-i3-4-500-1G
DELL
۱,۵۵۰,۰۰۰ Dell-Inspiron-3521-i3-4-500-1G-Win8
۱,۴۶۰,۰۰۰ Dell-Inspiron-3521-i3-4-500
۱,۵۴۰,۰۰۰ Dell-Inspiron-3521-i3-4-500-1G
HP
۲,۰۸۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15-n035-i5-8-750-2G-Win8
۱,۷۹۵,۰۰۰ HP-Pavilion-15-n242-i5-4-750-2G
۱,۸۹۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15-n032-i5-4-500-2G
۱,۴۰۵,۰۰۰ HP-Pavilion-15-D047-i3-4-500-1G
۱,۶۹۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15n260se-A10-4-500-2G
۱,۳۴۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15n250se-A4-4-500-1G
۱,۳۴۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15n020se-A4-4-500-1G
۱,۰۸۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15-d024se-Cel-2-500
۱,۸۰۰,۰۰۰ HP-ProBook-350-G1-i5-4-1T-2G
۱,۵۷۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15n237se-i3-4-500-2G
۱,۵۷۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15n235se-i3-4-500-2G
۱,۸۴۰,۰۰۰ HP-ProBook-350-G1-i5-6-1T-2G
۱,۶۳۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15n021se-A10-4-500-2G
۱,۷۷۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G
۱,۳۸۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15-D033-i3-4-500-1G
۱,۵۴۰,۰۰۰ HP-ProBook-455-A6-4-750-2G
۱,۴۵۰,۰۰۰ HP-ProBook-4540-i3-4-500
۲,۱۰۰,۰۰۰ HP-ProBook-450-i5-8-1T-2G
۲,۱۸۰,۰۰۰ HP-Pavilion-15e052-i7-4-500-2G-WIN8
۱,۹۹۰,۰۰۰ HP-ProBook-450-i5-6-1T-2G
۱,۸۵۰,۰۰۰ HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G
۱,۶۳۰,۰۰۰ HP-ProBook-4540s-i3-4-500-1G
LENOVO
۱,۳۰۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G505-A4-4-1T-1G
۲,۰۵۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G5070-i7-6-1T-2G-Win8
۱,۸۷۵,۰۰۰ IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i5-6-1T-2G
۹۷۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G5070-1007-2-500
۱,۴۴۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G5070-i3-4-500-2G
۱,۰۲۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-B5070-Quad-2-500
۱,۲۴۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G5070-Quad-4-500-2G
۱,۴۸۰,۰۰۰ IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i3-4-500-2G
۱,۶۸۵,۰۰۰ Lenovo-Essential-G5070-i5-4-500-2G
۱,۷۷۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G5070-i5-6-1T-2G-Win8
۹۳۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G500-1007-2-500
۱,۵۸۰,۰۰۰ IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i5-4-500-1G
۱,۸۹۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-4G
۹۶۰,۰۰۰ IBM-Lenovo-Bseries-B590-2020-2-500
۹۰۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G505-DualCore-2-500-512M
۱,۲۵۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G500-i3-4-500
۱,۴۴۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G
۱,۵۷۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G
۱,۰۸۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G505-DualCore-4-500-512M
۱,۳۵۰,۰۰۰ Lenovo-Essential-G500-i3-4-500-1G
۱,۸۷۰,۰۰۰ Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G
MSI
۱,۴۹۰,۰۰۰ MSI-Cseries-CR61-3550-4-500-Win8
۱,۶۵۵,۰۰۰ MSI-Cseries-CX61-3550-4-500-2G-Win7

فارس

نظر مخاطبان:

 

استفاده از مطالب با ذکر منابع مجاز است - سریعتر - برچسپ ها- نقشه سایت