منشی تلفنی شاعران (طنز) -


منشی تلفنی شاعران (طنز)

تاریخ ارسال : ۲۱ دی, ۱۳۹۰ | طبقه بندی : سرگرمی
شما اینجا هستید :
خانه » سرگرمی » منشی تلفنی شاعران (طنز)

شرمنده از آنم که نباشم به سرایم
تـــا بــا تـــو سلامـــی و علیکـــی بنمایـــم
گر لطف کنی نمره و پیغام گـــذاری
پاسخ دهم ای دوست به محضی که بیایم

در منزل حافظ

رفته ام بیرون من از کاشانه خود ٫ غم مخور
تا مگر بینم رخ جانانه خود ٫ غــم مخور
بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگـــذاری پیــام
آن زمان کو بازگردد خانه خود٫غم مخور

در منزل سعدی

از آوای دل انگیــز تـــو مستــم
نباشم خانه و شرمنده استــم
به پیغام تو خواهم گفت پاسخ
فلک گر فرصتی دادی به دستم

در منزل خیام

این چرخ فلــک عمر مـرا داد به باد
ممنــون تو ام که کرده ای از ما یـــاد
رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش
آیم چو به خانه ٫ پاسخت خواهم داد

در منزل فردوسی

نمی باشــــم امــروز انــدر سرای
که رسم ادب را بیارم به جای
به پیغامت ای دوست گویم جواب
چو فــردا برآید بلند آفتـــــــاب

در منزل مولانا

بهر سماع از خانه ام٫رفتم برون رقصان شــوم
شوری برانگیزم به پا٫خندان شوم٫شادان شوم
بر گو به من پیغام خود٫ هم نمره و هم نام خود
فردا تو را پاسخ دهم٫ جان تــو را قــربان شـوم

در منزل منوچهری دامغانی:

از شرم به رنگ باده باشد رویم
در خانه نباشم که سلامی گویــم
بگذاری اگر پیام٫ پاسخ دهمـت
زان پیش که همچو برف گردد مویم

در منزل بابا طاهر:

تلیفون کرده ای جانم به فدایت
الهی مـــو به قـــربان صدایت
چو از صــــحرا بیایم٫ نازنینـــــم
فرستـم پاسخی از دل برایت

مطالب مرتبط

نظر مخاطبان:

 

استفاده از مطالب با ذکر منابع مجاز است - سریعتر - برچسپ ها- نقشه سایت