قیمت انواع تبلت -


قیمت انواع تبلت

تاریخ ارسال : ۹ مهر, ۱۳۹۲ | طبقه بندی : موبایل
شما اینجا هستید :
خانه » موبایل » قیمت انواع تبلت

  قیمت انواع تبلت

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران،  قیمت انواع تبلت در بازار به شرح زیر است:

مدل تبلت

حافظه داخلی ( گیگابایت )

صفحه نمایش ( اینچ )

قیمت ( تومان )

Galaxy Note 10.1 N8000 16GB ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۹۶۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸٫۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110 ۱۶ ۸ ۱,۳۶۵,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۱۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 ۸ ۷ ۷۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G ۱۶ ۸٫۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷٫۰ ۱,۱۶۸,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷٫۰ ۱,۲۶۹,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷٫۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱٫۶ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱٫۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷٫۷ ۱,۳۷۰,۰۰۰
Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷٫۷ ۱,۴۹۵,۰۰۰
Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۲,۰۸۵,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۲,۳۳۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۶۳۵,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۲,۱۳۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۳۹۹,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۷۳۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹٫۷ ۳,۱۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۱۶۵,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۱,۷۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۶۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۹۹۵,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۱۹۵,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۲,۲۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۳۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۳,۱۷۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۲,۲۲۰,۰۰۰
Memo Pad HD7 ۱۶ ۷٫۰ ۶۴۰,۰۰۰
Fonepad ME371 ۸ ۷٫۰ ۸۵۹,۰۰۰
Fonepad ME371 ۱۶ ۷٫۰ ۸۸۰,۰۰۰
Fonepad ME371 ۳۲ ۷٫۰ ۹۲۵,۰۰۰
Google Nexus 7 ۸ ۷ ۸۸۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۱۶ ۷ ۹۵۰,۰۰۰
Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۹۹۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷ ۱,۱۴۹,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۸ ۷٫۰ ۵۲۸,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۱۶ ۷٫۰ ۵۷۵,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۳۸۰,۰۰۰
PadFone Infinity ۳۲ ۱۰٫۱ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳٫۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۳۰,۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲٫۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۶۹۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۰۸۵,۰۰۰
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱٫۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰
Innovel I971W ۱۶ ۹٫۰ ۸۸۰,۰۰۰
Innovel I972S ۸ ۹٫۷ ۹۰۰,۰۰۰
Innovel I801B ۸ ۸٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Innovel i703W ۸ ۷٫۰ ۴۷۵,۰۰۰
Innovel i702B ۴ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰
Innovel I701S ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
WindPad 110W 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۵۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy ۸ ۷٫۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷٫۰ ۳۲۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷٫۰ ۴۹۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴٫۳ ۳۰۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷٫۰ ۳۶۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸٫۰ ۷۹۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷٫۰ ۵۸۰,۰۰۰
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷٫۰ ۳۷۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۸ ۸ ۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۸۳۰,۰۰۰
Archos 101 XS ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰
T7 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۶۳۹,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB ۴ ۷٫۰ ۳۳۵,۰۰۰
P700 3G ۸ ۷٫۰ ۵۹۹,۰۰۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G ۸ ۷ ۶۶۰,۰۰۰
HY731 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۳۰,۰۰۰
TB1000 NEW Wi-Fi + 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Hold X ۸ ۷٫۰
TB1000 Wi-Fi + 3G ۴ ۹٫۱ ۸۷۰,۰۰۰
Play X ۱۶ ۹٫۷ ۱,۱۹۸,۰۰۰
T7s 3G ۱۶ ۷٫۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Cute X ۷ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Rock X ۱۶ ۸٫۰ ۸۵۰,۰۰۰
T10 3G New ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۵۲۰,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
ME-702 ۸ ۷٫۰ ۲۶۵,۰۰۰
ME-700B ۴ ۷٫۰ ۴۴۰,۰۰۰
ME-700A ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
Axpad 7I02 ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
Axpad V1 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
Axpad 8P01 ۸ ۸٫۰ ۶۹۵,۰۰۰
Dimo 900 Plus ۸ ۹٫۷ ۸۹۰,۰۰۰
DIMO 900 ۸ ۹٫۷ ۷۸۰,۰۰۰
DIMO 700 ۴ ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی ( گیگابایت )

صفحه نمایش ( اینچ )

قیمت ( تومان )

MediaPad 7 Lite ۸ ۷٫۰ ۷۰۵,۰۰۰
Keyboard Dock ۲۹۵,۰۰۰
MediaPad 7 Vogue 3G ۸ ۷٫۰ ۸۳۵,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰٫۱ ۱,۳۳۰,۰۰۰
MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۹۹,۰۰۰
Viewpad 70N Pro ۱۶ ۷٫۰ ۵۹۹,۰۰۰
VB100a Pro ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۹۹,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
VB737 ۸ ۷٫۰ ۷۹۹,۰۰۰

مدل تبلت

حافظه داخلی ( گیگابایت )

صفحه نمایش ( اینچ )

قیمت ( تومان )

Surface RT ۱۶ ۱۰٫۶ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Surface RT ۳۲ ۱۰٫۶ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰٫۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰٫۶ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Surface Pro ۱۲۸ ۱۰٫۶ ۴,۴۲۰,۰۰۰
Surface Pro ۶۴ ۱۰٫۶ ۴,۲۵۰,۰۰۰
GSP-X8 ۸ ۸٫۰ ۵۷۰,۰۰۰
GSP-X7 ۸ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰
GSP-X8 Plus ۱۶ ۸٫۰ ۸۰۰,۰۰۰
Alfar 780 ۸ ۷٫۰ ۳۹۹,۰۰۰
Alfar 706 ۸ ۷٫۰ ۶۸۵,۰۰۰
XPAD X801 Wi-Fi + 3G ۸ ۸٫۰ ۰
XPAD X1010 Wi-Fi ۸ ۱۰ ۰
XPAD X722 Wi-Fi ۴ ۷٫۰ ۴۷۰,۰۰۰
XPAD Mini Wi-Fi ۸ ۷٫۸ ۵۹۹,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate Duo ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۳۹,۰۰۰
MultiPad 8.0 Pro Duo ۸ ۸٫۰ ۸۲۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G ۸ ۸٫۰ ۸۲۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus ۴ ۷٫۰ ۴۸۸,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Duo ۱۶ ۷٫۰ ۷۳۰,۰۰۰
Kindle Keyboard ۴ ۶
Kindle Keyboard 3G ۴ ۶
Kindle Fire HD ۱۶ ۸٫۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۸٫۹ ۱,۷۲۰,۰۰۰
Kindle Fire ۸ ۷٫۰ ۶۷۰,۰۰۰
Ideapad A1000-T ۴ ۷٫۰ ۸۹۹,۰۰۰
Ideapad A1 ۱۶ ۷٫۰ ۷۸۰,۰۰۰
Ideapad A2107A ۱۶ ۷٫۰ ۷۰۰,۰۰۰
Ideapad S2109A ۸ ۹٫۷ ۱,۰۸۹,۰۰۰
Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷٫۰ ۶۷۹,۰۰۰
Iconia W510 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰٫۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱٫۶ ۳,۷۹۰,۰۰۰
COBY MID7035 ۴ ۷٫۰ ۲۹۰,۰۰۰
COBY MID9741 ۸ ۹٫۷ ۷۵۰,۰۰۰
Lender LD 459 ۸ ۸٫۰ ۶۷۵,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB ۱۶ ۷٫۰ ۷۵۵,۰۰۰
SmartTouch Life ۴ ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰
MID M715AS ۴ ۷٫۰ ۵۳۰,۰۰۰
GLX Tab Jet ۴ ۷٫۰ ۵۲۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB ۸ ۷٫۰ ۶۵۰,۰۰۰
Dell Streak 7 ۱۶ ۷٫۰ ۶۸۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q550 ۶۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۲۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic M532 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
Motorola Xoom 2 MZ616 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Arnova 7 f G3 ۸ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰
Arnova 7 B G3 ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
Daya A300 ۸ ۷٫۰ ۴۳۵,۰۰۰
HTC Jetstream ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۶۷۰,۰۰۰
Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۱۶ ۹٫۴ ۱,۳۲۰,۰۰۰
Numy 3G ۸ ۷٫۰ ۶۳۵,۰۰۰
Novo 10 Hero Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۵۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۷۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi ۱۶ ۸ ۶۹۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi ۱۶ ۷ ۵۲۰,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۳۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi ۸ ۷ ۴۳۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi ۸ ۷ ۴۷۵,۰۰۰
Novo 7 Mars Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۳۲۰,۰۰۰
Novo9 Spark Wi-Fi ۱۶ ۹ ۹۶۵,۰۰۰
Wintouch Q75s 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۵۵,۰۰۰
Wintouch Q96 wi-fi ۱۶ ۹٫۷ ۶۵۹,۰۰۰
مطالب مرتبط

نظر مخاطبان:

 

استفاده از مطالب با ذکر منابع مجاز است - سریعتر - برچسپ ها- نقشه سایت