عکسی از یک پیک موتوری در سال ۴۲ -

 

استفاده از مطالب با ذکر منابع مجاز است - سریعتر - برچسپ ها- نقشه سایت