تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم -


تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم

تاریخ ارسال : ۴ مهر, ۱۳۹۰ | طبقه بندی : گردشگری
شما اینجا هستید :
خانه » گردشگری » تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم

تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشمنوروز صیاد از مراسم و آئینهاى زیباى جزیره قشم است که تا فراموشى کامل فاصله چندانى ندارد و بر اساس این آئین روستائیان سالانه همزمان با شروع فصل جدید صید این روز را جشن می‌گیرند و خوردن انواع ماهیها در این روز ممنوع است.
تور قشم : شماره برای بلیط و تور قشم ۰۲۱۸۸۱۷۱۸۹۹


www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

www.kelishe.net | تصاویر زیبا از جشن نوروزی صیاد در جزیره قشم ـ کلیشه

برچسب ها : , ,

نظر مخاطبان:

 

استفاده از مطالب با ذکر منابع مجاز است - سریعتر - برچسپ ها- نقشه سایت